Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer.3.02.014.03 dla JST i RIO (ok. 61 MB) (NOWA!!! z dn. 2014-07-07)


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer.1.02.014.03 - ok. 38 MB) (NOWA!!! z dn. 2014-07-07)


BudzetST II
· Przepisy i interpretacje

· BudzetST dla JST i RIO z 10.03.2006 (ver.3.3.8.3) - (ok. 12 MB)
· Aktulizacja słowników klasyfikacji budżetowej z 2006.04.25 (na I kw 2006 r.)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2013 r. [wersja wzoru z 2013.10.28 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 124 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 34330901
 

 
 

RIOWitamy w serwisie Regionalnych Izb Obrachunkowych

Szanowni Państwo!

Na naszych stronach zamieszczamy:

 • "Pisma i interpretacje" dotyczące samorządowych finansów publicznych, kierowane do RIO przez ministerstwa i inne urzędy centralne (w szczególności przez Ministerstwo Finansów)   --->>>
 • Informacje o "Najnowszych aktach prawnych", dotyczących działalności samorządu terytorialnego   --->>>
 • "Orzecznictwo w sprawach samorządowych" - zawierające przede wszystkim te orzeczenia, w których regionalne izby obrachunkowe były stroną   --->>>
 • "Varia" - artykuły poświęcone bieżącym problemom funkcjonowania gospodarki finansowej samorządu oraz zamówień publicznych, publikowane nie tylko przez pracowników Izb, ale również specjalistów nie związanych z rio   --->>>
 • "Forum dyskusyjne" – aktualnie służące przede wszystkim do wymiany poglądów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości, a także wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją systemu BeSTi@ (obsługującego elektroniczną sprawozdawczość budżetową i finansową). Mamy nadzieję, iż nasze forum stanowić będzie dla Państwa dobre uzupełnienie działalności informacyjno-szkoleniowej Izb.   --->>>

Mamy nadzieję, iż taka formuła serwisu będzie Państwu odpowiadać.Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST za 2013 r.


W dniu 30 czerwca 2014 r. w naszym serwisie został udostępniony tekst "Sprawozdania Krajowej Rady RIO z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r." przedłożony Sejmowi i Senatowi RP.

kliknij tutaj aby przejrzeć "Sprawozdanie z działalności ... " >>>


Ostrzeżenie przed FAŁSZYWYMI informacjami rozsyłanymi drogą mailową dotyczącymi aktualizacji systemu BeSTi@


Szanowni Państwo, 

W dniu 17 marca br. otrzymaliśmy informację, iż do pewnej grupy JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zostały rozesłane drogą mailową informacje o poniższej treści:

Temat: Aktualizacja systemu BeSTi@ do wersji 3.02.012.07

Pragniemy poinformować, iż dnia dzisiejszego została udostępniona nowa aktualizacja do systemu BeSTi@ w wersji 3.02.012.07.
Aktualizacja usuwa błędy związane z bezpieczeństwem bazy danych oraz poprawia problem z podpisem elektronicznym sprawozdań.
 
Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga dodatkowej pomocy oraz czynności.
Ze względu na znaczące poprawki bezpieczeństwa aktualizacja nie jest dostępna z menu programu BeSTia, należy przeprowadzić ją ręcznie.
 
Poniższy plik "Bestia.3.02.012.07" należy zapisać na pulpicie lub w innym miejscu a następnie go uruchomić co spowoduje zainstalowanie uaktualnienia do systemu BeSTi@.

W chwili obecnej NAJNOWSZĄ WERSJĄ SYSTEMU dostępną dla UŻYTKOWNIKÓW jest wersja 3.02.012.06. 
Nie ma żadnej innej kolejnej.

Powyższy mail został wysłany z adresu łudząco podobnego do adresu obecnego Wykonawcy 

From: Pomoc BeSTi@ [mailto:pomoc@budzetjsf.pl]
podczas gdy korespondencja od Wykonawcy jest wysyłana z adresu:
From: Pomoc BeSTi@ [mailto:pomoc@budzetjst.pl]

Przestrzegamy więc przed pobieraniem jakichkolwiek plików z załączonego do w/w maila adresu strony www.
Jednocześnie informujemy, iż sprawa została skierowana do organów ścigania i w najbliższym czasie podejrzana strona powinna zostać zablokowana.

 


Raport umożliwiający przeniesienie tabeli WPF zgodnej z Rozp.MF Dz.U.2013 poz. 1736 wprowadzonej do BeSTi@ do Excela


Szanowni Państwo

Udostępniamy nową ZAUKTUALIZOWANĄ wersję szablonu zestawienia w systemie BeSti@ (z dn. 23.01.2014), który umożliwia przeniesienie wprowadzonych do systemu danych z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-... do Excela. W porównaniu do poprzednich wersji umożliwiono w szczególności prezentację WPF przygotowaną wg zaktualizowanego w aplikacji wzorca WPF tj. załącznika nr 1 do rozp. z Dz.U. 2013 poz. 1736.

Prezentowana tabela jest w układzie zgodnym z aktualnym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Ponadto - jak w poprzednich wersjach tego raportu - zawarto w nim także kilka wykresów prezentujących wybrane prognozowane wielkości.

Udostępniając te szablony mamy jednocześnie nadzieję, że usprawni on Państwu pracę nad materiałami przedkładanymi organom stanowiącym.

Opublikowane szablony należy wczytać do modułu „Raporty”, zgodnie z poniższą instrukcją (na przykładzie tabeli WPF):
 1. Zapisujemy załącznik do tego komunikatu na pulpicie i rozpakowujemy go
 2. Logujemy się do BeStii
 3. Wchodzimy do modułu „Raporty”
  • jeśli jest niewidoczny to trzeba skontaktować się z osobą, która może nadawać dodatkowe uprawnienia użytkownikom aby dodała następujące role:
   • użytkownik raportów
   • Admin raportów
   • Wszystkie raporty
  • Po zmianie uprawnień konieczne jest ponowne zalogowanie się do systemu
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszki na gałęzi „Raporty” i ze skróconego menu wybieramy „Wczytaj raport z pliku jako nowy
 5. W okienku wyboru wskazujemy znajdujący się na pulpicie plik wpf2xls_2014_jst_wg_rozp_ver20140123a.rml a następnie klikamy „Otwórz”
 6. Raport powinien wczytać się poprawnie i być gotowym do użycia
 7. Korzystamy z niego klikając dwukrotnie na jego nazwę w systemie (powinna znajdować się na samym dole) tzn. „Analiza WPF (układ z Dz.U.2013.1736) -...
  • Dostępny jest filtr który umożliwia wybranie KONKRETNEGO dokumentu WPF: projektu, autopoprawki, uchwały pierwotnej lub zmieniany WPF która zostanie przepisana do Excela
  • w filtrze będą dostępne WYŁĄCZNIE dokumenty WPF sporządzone w oparciu o wzór z rozporządzenia

Warunkiem korzystania z tego zestawienia jest:

 • posiadanie Excela na stacji z której uruchamiamy ten raport w BeSTii
 • gdyby raport nie chciał się generować to konieczne jest odpowiednie ustawienie poziomu zabezpieczeń Excela („włącz wszystkie makra” oraz „ufaj dostępowi do modelu obiektowego VBA”) – ale to trzebaby było skonsultować z Waszymi informatykami.

Pobierz szablon raportu WPF dla systemu BeSTi@ (wersja z 2014-01-23a)  ... >>>

Ponawiamy również publikację linku do szablonu udostępnionego już w październiku 2013 r. umożliwiającego prezentację załącznika przedsięwzięć.
Szablon ten nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej wersji.

Pobierz szablon raportu Przedsięwzięcia dla systemu BeSTi@ (wersja z 2014-02-20a) ... >>>
 Nowa wersja systemu BeSTi@ (ver. 3.02.011.05/06)


Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. została udostępniona nowa wersja systemu BeSti@ (3.02.011.05) oraz systemu SJO BeSTI@ (1.02.011.05) (zaktualizowana tego samego dnia do wersji X.02.011.06). 
Wersje te zawierają w szczególności zmianę wzoru formularza WPF wynikającą z rozp. MF opublikowanego w 2013 r. pod poz. 1736 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dokumenty WPF utworzone w poprzedniej wersji systemu (3.02.010.08) a jeszcze nie wysłane do opiniowania/nadzoru do RIO nie ulegną po aktualizacji automatycznemu przekształceniu do nowego wzoru.
W związku z tym biorąc pod uwagę fakt, iż zmiana postaci tabeli WPF obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. należy:
- albo zastosować § 2 w/w rozporządzenia,
- albo sporządzić dokument na nowo tworząc go w nowej wersji aplikacji.

Każdy dokument WPF (autopoprawka WPF, Uchwała WPF, Zmiana WPF) utworzony w zaktualizowanej wersji systemu BeSTia będzie zawierał tabelę WPF zgodną z załącznikiem do zmienionego rozporządzenia. 
Do nowego dokumentu WPF stworzonego w wersji 3.02.011.05 zostaną pobrane informacje z ostatniego, najbardziej aktualnego dokumentu w takim zakresie, jaki jest zgodny z nową wersją załącznika.
Prosimy jednak pamiętać, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (zmiana art. 243 ust. 3 i 3a) w nowej tabeli WPF w istotny sposób zmieniono pozycje dot. odsetek - patrz poz. 2.1.3.1.1. oraz 2.1.3.1.2.
Ponadto w stosunku do poprzednich wersji WPF konieczne jest uzupełnienie informacji w wierszach od poz. 12.5 do 12.8.1. 

Kolejne istotne zmiany to:
1) ograniczenie rozmiaru załącznika "Tekst" zawierającego część normatywną uchwały/zarządzenia w sprawie WPF do max 1 MB
2) ograniczenie rozmiaru załącznika "Objaśnienia" zawierającego objaśnienia do uchwały/zarządzenia w sprawie WPF do max 10 MB.

Dookreślenie oraz wprowadzenie powyższych ograniczeń wynika w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych a jednocześnie powinno zapewnić możliwość przekazywania treści niezbędnej do czytelnego objaśnienia przeyjętych w prognozie wartości z wykorzystaniem sformatowanego tekstu oraz tabel. 

Udostępniono również nową postać podglądu dokumentu elektronicznego WPF  - eWPF (pdf) - umożliwiający wzrokowe zweryfikowanie postaci podpisanego dokumentu PRZED wysłaniem go do nadzoru. 

W najbliższych tygodniach należy spodziewać się kolejnej aktualizacji systemu - uwzględniającej zmiany w rozporządzeniu dot. sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz Rb-UZ.Dane z Wieloletnich Prognoz Finansowych JST


Szanowni Państwo,
 
W związku z trwającą dyskusją nad stanem finansów JST publikujemy wybrane dane z Wieloletnich Prognoz Finansowych JST.

Przy analizie zamieszczonych na naszej stronie danych należy koniecznie wziąć pod uwagę następujące fakty:
 1. Obowiązek przekazywania WPF w formie elektronicznej jest stosunkowo nowym obowiązkiem i wynika z:
  • art. 230 ust. 8 i 9 ustawy o finansach publicznych, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (opublikowanego w dn. 18 stycznia 2013 r. - Dz.U.2013 poz. 86)
 2. możliwość sporządzania WPF w układzie zgodnym z załącznikami do rozporządzenia została udostępniona w systemie w dn. 31 stycznia 2013 r.
 3. możliwość przekazywania WPF zgodnego z rozporządzeniem (a więc w formie dokumentu elektronicznego) została udostępniona w dniu 27 marca 2013 r.
 4. JST zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej miały obowiązek dostosowania swoich WPF do nowych regulacji najpóźniej do 31 marca 2013 r. z terminem przekazania 7 dni od dnia podjęcia
W związku z powyższym uzyskanie z 2.809 JST i przekazanie w trybie § 5 pkt 2 lit b rozporządzenia do MF kompletu WPF zawierających wyłącznie załączniki zgodne ze wzorami w rozporządzeniu było niemożliwe.

Regionalne Izby Obrachunkowe do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego otrzymały przekazane systemem wskazanym przez Ministra Finansów 5.161 wieloletnie prognozy finansowe przekazane przez 2.443 JST.
Tak więc realizując dyspozycję § 5 pkt 2 lit b rozporządzenia możliwe było przekazanie wyłącznie 2.443 WPF, z czego 1.330 zostało dostosowane do zmian w ustawie o finansach publicznych, zaś 1.113 wymagało jeszcze dostosowania. Nadmienić należy, że 366 JST nie przekazało do Regionalnych Izb Obrachunkowych swoich WPF w formie elektronicznej.
Biorąc pod uwagę powyższe, odstępujemy od prezentowania bazy danych wg stanu zgodnego z § 5 pkt 2 lit. b, a jednocześnie prezentujemy zestawienie danych z WPF, które wpłynęły do Izb do dnia 5 maja 2013 r. Obejmuje ono dane z WPF przesłane z 2.774 JST, przy czym było wśród nich 59 WPF sporządzonych w układzie nie dostosowanym do wzoru z rozporządzenia.
(35 JST nie przekazało WPF w formie dokumentu elektronicznego do Izb).
Stanowiło ono podstawę do sporządzenia m.in. opracowania „Spełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Informacja według danych na 5 maja 2013 r.”. Zaznaczyć należy także fakt, iż większość z tych dokumentów wpłynęło w kwietniu i nadal podlegało nadzorowi w związku z czym prezentacja wyników rozstrzygnięć nadzorczych nie jest uzasadniona.

Pobierz zestawienie WPF (lata prognozy 2013-2015) wg stanu danych na 5 maja 2013 r. (ok 5 MB) …>>>

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż w celu zapewnienia porównywalności głównych elementów wieloletnich prognoz finansowych wynikających z art. 229 ustawy ze sprawozdawczością budżetową zasadnym jest prezentacja danych z WPF wg stanu daty wejścia w życie uchwał i zarządzeń, a nie terminów określonych w § 5 rozporządzenia tj. dat wpływu do RIO.
Obejmuje ono dane z WPF przesłane z 2.793 JST (16 JST nie przekazało do Izb WPF w formie dokumentu elektronicznego dostosowanego do zmian ustawy o finansach publicznych).

Pobierz zestawienie WPF (lata prognozy 2013-2016) podjętych przez JST do 30 czerwca 2013 r. (ok 7 MB) …>>>Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST za 2012 r.


W dniu 2 lipca 2013 r. w naszym serwisie został udostępniony tekst "Sprawozdania Krajowej Rady RIO z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2012 r." przedłożony Sejmowi i Senatowi RP.

kliknij tutaj aby przejrzeć "Sprawozdanie z działalności ... " >>>
Regionalne Izby Obrachunkowe obchodzą dwudziestolecie

 
Pod hasłem „Samorząd – finanse – nadzór i kontrola. XX – lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych” w dniu 26 czerwca 2013 roku odbędzie się konferencja z okazji jubileuszu XX – lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych. Uroczystości rocznicowe, w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie, rozpoczną się wystąpieniem okolicznościowym dr Ryszarda Pawła Krawczyka - Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Udział w konferencji zapowiedzieli, między innymi, prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska oraz prof. dr hab. Leon Kieres, którzy uświetnią uroczystość wygłoszeniem referatów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, komisji sejmowych i senackich, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach konferencji wręczone zostaną ordery i odznaczenia pracownikom zasłużonym dla rozwoju Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Jubileusz XX lat istnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych - trwałego elementu polskiej rzeczywistości ustrojowej - będzie odpowiednim momentem na: podsumowanie ich funkcjonowania, zarówno z historycznego, jak i doktrynalnego punktu widzenia, analizę ich pozycji ustrojowej, roli w systemie finansów publicznych oraz charakteru wykonywanych zadań (nadzorczych, kontrolnych i szkoleniowych). Wskazanym zagadnieniom poświęcona będzie dyskusja zaplanowana w trakcie uroczystości.
Z okazji jubileuszu przygotowana została publikacja pt. „Samorząd – finanse – nadzór i kontrola. XX – lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych”, która stanowi zbiór opracowań dotyczących aktualnych problemów samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych.
Współorganizatorami konferencji są Wolters Kluwer Polska i Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczystości objęte zostały patronatem medialnym przez czasopisma „Finanse Komunalne”, „Wspólnotę” oraz Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl
 
Program Konferencji dostepny jest tutaj »

Informacje prasowe:


Konferencja "Przyszłość finansów samorządów - dylematy i wyzwania"


W dziale "Zbiory tekstów" -> "KR RIO" --> "Varia" opublikowane zostały informacje o Konrefencji, która odbyła się 20 czerwca 2013 r. w Senacie RP.

Przejdź do artykułu nt. Konferencji ...>>>


Komunikat w sprawie zmiany ustawy o finansach publicznych


Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod poz. 1456 opublikowana została w dniu 24 grudnia 2012 r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
Zwracamy w szczególności Państwa uwagę na następujące zmiany wynikające z tej ustawy:
art. 8 pkt 6-9 - zawierają one istotne zmiany regulacji dotyczących wieloletniej prognozy finansowej JST
art. 9 pkt 2 - wprowadzający dodatkowe wyłączenie z limitu zadłużenia dotyczące długu zaciągniętego w walutach obcych
art. 36 - wprowadzający  zmiany do limitów z art. 169 i 170  ustawy z 2005 r. oraz art. 242 i 243 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych 
art. 37 - określający czas na dostosowanie przez JST uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych do nowych regulacji.

Ponadto - jak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (opublikowanego na stronie Sejmu RP) - aplikacją  przeznaczoną do przekazywania dokumentów elektronicznych będzie system BeSTi@. 
Aktualizacji tego systemu zawierającej niezbędne poprawki umozliwiające realizację nowych obowiązków należy spodziewać się pod koniec stycznia 2013 r. 


Komunikat KR RIO w sprawie objęcia nadzorem uchwał wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości ...


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Rada RIO w dniu 27 września 2012 r. podjęła uchwałę Nr 12/2012, w której wyraziła opinię dotyczącą właściwości rzeczowej regionalnych izb obrachunkowych do badania uchwał podejmowanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazywanie Izbom do badania  wyłącznie uchwał dotyczących:
 1. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty (art. 6 k ust.1 pkt 1, art. 6j)  oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (art.6 k ust. 1 pkt 2 ustawy),
 2. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( art.61 ustawy),
 3. określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (art. 6 n ustawy).

Pełny tekst uchwały KR RIO Nr 12/2012 można znaleźć w Zbiorach tekstów -> KR RIO -> Uchwały KR RIO. kliknij tutaj aby przejść do Uchwał KR RIO ... >>>


Informacja w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.


Szanowni Państwo,
 
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie sposobu ustalenia kwot o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim przedstawiamy dwa stanowiska w tej sprawie:
 
Rekomendacja MAiC w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.
Źródło: http://administracja.mac.gov.pl/portal/adm/267/5071/Propozycja_GUS_ws_obliczania_wysokosci_srodkow_funduszu_soleckiego_na_rok_2013.html
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu obliczenia kwoty bazowej – wskaźnika (Kb), niezbędnej do obliczenia funduszu sołeckiego na 2013 rok informujemy o stanowisku Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Główny Urząd Statystyczny proponuje, aby z uwagi na przesunięcie terminów opracowania bilansów ludności za 2011 r. dla wyliczenia wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r. i wyliczone w ten sposób wielkości uznać za tymczasowe do czasu opublikowania ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r. Powyższe stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego zostało udostępnione na stronie internetowej GUS (,,Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok”), a ponadto w Banku Danych Lokalnych oraz w bazie DEMOGRAFIA..
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rekomenduje uwzględnienie tego stanowiska przy wykonywaniu przepisów ustawy o funduszu sołeckim, a w szczególności art. 2 ust. 2, który obliguje wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do przekazania sołtysom informacji o wysokości środków funduszu do 31 lipca.
 
Stanowisko GUS
Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 
Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych o liczbie i strukturze ludności dla 2011 roku będzie bilans oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zgodnie z terminami opracowania wyników spisu 2011, a następnie sporządzenia bilansów ludności za kolejne okresy (kwartały) po spisie -przewidywanym terminem upowszechnienia danych o liczbie ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. jest październik 2012 r. W związku z powyższym proponujemy, aby dla wyliczania wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r., i wyliczone w ten sposób wielkości/środki uznać za tymczasowe do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.

 
W uzupełnieniu powyższych stanowisk publikujemy Pismo Prezesa GUS z 27.07.2012 skierowane do Ministra FInansów i które wpłynęło do wiadomości Przewodniczącego KR RIO w dniu 7 sierpnia br.
W powyższym piśmie Prezes GUS informuje o możliwości udostępnienia danych dot. liczby ludności w terminie najpóźniej do 14 sierpnia 2012 r.

pobierz treść pisma Prezesa GUS ... >>>


Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST za 2011 r.


W dniu 28 czerwca 2012 r. na naszym serwisie został udostępniony tekst "Sprawozdania Krajowej Rady RIO z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r." przedłożony Sejmowi i Senatowi RP.

kliknij tutaj aby przejrzeć "Sprawozdanie z działalności ..."


Informacja dotycząca realizacji przez organy samorządu terytorialnego obowiązku wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 927 ze zm.)


W związku z napływającymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych  pytaniami odnośnie obowiązku przekazywania do zaopiniowania, właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej, uchwał Rad Gmin w sprawie ustalenia wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – działając na prośbę Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Wiktora Szmulewicza  (znak: KRIR/MB/420/2012) – przypomina o obowiązku  wynikającym z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.Nr 101, poz. 927 ze zmianami), zgodnie z którym organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby  o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych (…).


Odpowiedź DFST MF na pytania KR RIO w sprawie wypełniania niektórych wierszy WPF na lata 2012-...


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dziale "Pisma i interpretacje" zostało opublikowane pismo DFST dot. zasad wypełniania niektórych wierszy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 i kolejne.

Kliknij na ten link aby przejść do artykułu...>>>


Szczegóły dotyczące nowych szablonów wydruku w module Uchwały systemu BeSTi@ dot. 2011 r.


Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją systemu BeSTi@ przekazaną użytkownikom systemu modułem komunikacyjnym tzn. paczką wykonawcy w dniu 26 kwietnia 2011 r. publikujemy plik zawierający szczegółowy (uzgodniony z MF) opis nowego szablonu wydruku, który pojawił się w systemie BeSTi@ i jest przeznaczony do prezentacji danych z budżetów na 2011 r.

>>> Pobierz plik z definicją nowego raportu w module "Uchwaly" ...>>>

Jednocześnie przypominamy, iż system BeSTi@ w zakresie modułu "Uchwały" jest systemem POMOCNICZYM i nie obligatoryjnym.

W związku kilkoma wątpliwościami interpretacyjnymi np.:
- czy w dotacjach pokazujemy także te finansowane środków zagranicznych czy tylko te dotyczące budżetu polskiego a co ze współfinansowaniem?
- czy w wynagrodzeniach pokazujemy także te także te finansowane środków zagranicznych czy nie ?

zakres informacji w poszczególnych kolumnach tabel należy skonsultować we właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej i ewentualnie dostosować poza systemem dane w tabelach do zaleceń izby.


Komunikat w sprawie rozpoczęcia działań związanych z wdrożeniem bezpłatnego systemu Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych - SJO BeSTia


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalne Izby Obrachunkowe na prośbę Ministerstwa Finansów rozpoczęły działania związane z przekazaniem nośników CD zawierających wersję instalacyjną w/w oprogramowania wraz z materiałami szkoleniowymi oraz informacyjnymi.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wdrożenie oprogramowania SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych jest dobrowolne

Poniżej zamieszczamy linki do dwóch dokumentów zawierających ważne informacje dla JST, które zdecydują się na wdrożenie:

1. Zalecenia Ministerstwa Finansów dotyczące wdrożenia systemu SJO BeSTi@ ...>>>

2. Warunki uruchomienia systemu SJO BeSTi@ w jednostce organizacyjnej ...>>>

Dodatkowo publikujemy dwa pisma w sprawie wdrożenia, które zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich jednostek samorządu terytoralnego związane z wdrożeniem systemu:

Pismo Ministerstwa Finansów do Przewodniczącego KR RIO z prośbą o podjęcie działań związanych zwdrożeniem systemu SJO BeSTi@ ...>>>

Pismo Ministerstwa Finansów ST7/0421/24/TF/TZ/2010/362 z 12 marca br. skierowane do wszystkich JST ...>>>

Pragniemy dodatkowo podkreślić, że wdrożenie systemu SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych wymaga aktualizacji systemu BeSTi@ do wersji 3.x umożliwiającej wygenerowanie odpowiednich kluczy licencyjnych dla jednostek organizacyjnych (patrz dokument „Warunki uruchomienia systemu w jednostce organizacyjnej”).
Ponadto system zainstalowany bezpośrednio z przekazywanego CD nie uwzględnia rozporządzeń Ministra Finansów wydanych w 2010 r.:
- z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103),
- z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.38 poz. 207),
- z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247)
a więc może służyć wyłącznie do przygotowania jednostkowych sprawozdań finansowych za 2009 r.

Sprawozdania za okresy sprawozdawcze z 2010 r. mogą być obsługiwane wyłącznie po zainstalowaniu aktualizacji dostosowujących system do nowych przepisów.

Informacja o pomyślnym zakończeniu testów i udostępnieniu niezbędnych aktualizacji Systemu będzie zamieszczana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (część: Finanse publiczne, zakładka: Finanse samorządów, pozycja: system SJO BeSTi@).

Utworzyliśmy również na naszym forum internetowym nowy dział poświęcony zagadnieniom związanym z wdrożeniem oraz eksploatacją nowego systemu - mając nadzieję, że tą drogą uzyskacie Państwo ewentualną pomoc w przypadku, gdy materiały znajdujące się na CD będą niewystarczające.

Pragniemy jednak zauważyć, że główny ciężar wdrożenia spoczywa na JST, które powinno zadbać w szczególności o:
1) zaktualizowanie słownika jednostek organizacyjnych w systemie BeSTi@ - dzięki czemu możliwe będzie przygotowanie odpowiednich kluczy licencyjnych do uruchomienia systemu w podległych jednostkach budżetowych,
2) skoordynowanie instalacji aplikacji SJO BeSTi@ w jednostkach organizacyjnych,
3) przeszkolenie użytkowników aplikacji SJO BeSTi@ np. z wykorzystaniem animowanego demo znajdującego się na CD, które pokazuje krok po kroku jak należy pracować w systemie,
4) udostępnianie jednostkom organizacyjnym słownika klasyfikacji oraz słownika reguł kontrolnych,
5) zorganizowanie odpowiedniego wsparcia telefonicznego dla użytkowników aplikacji SJO BeSTi@ z własnych jednostek organizacyjnych.


Linia telefoniczna HelpDesk - dla systemu BeSTi@


Podajemy specjalne numery telefonów, pod które mogą kontaktować się użytkownicy z problemami kategorii Blokujący.
Pod tymi numerami można uzyskać pomoc w sprawach nie cierpiących zwłoki.

- instalacja(61) 624-00-60
- sprawy techniczne(61) 624-00-60
- administracja(61) 624-00-60
- uchwały(61) 624-00-60
- komunikacja(61) 624-00-60

W przypadku zablokowania w systemie BeSti@ biletu komunikacyjnego należy wysłać faksem na nr (61) 624 00 54 wniosek, który zawiera:
- prośbę o odblokowanie biletu,
- powód zablokowania biletu komunikacyjnego,
- podpis i pieczątkę osoby decyzyjnej (naczelnik wydziału, burmistrz),
- nazwę i kod JST jednostki,
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail, na który Help-Desk prześle potwierdzenie odblokowania biletu komunikacyjnego.

 
 

 
  KR RIO Realizacja podstawowych zadań przez gminy i związki komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Pismo KR RIO »

Pismo UZP »

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska »


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 06 Lis, 2013 - 13:29 (2180 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Pisma i interpretacje Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaokrąglanie do pełnych złotych

Pismo KR RIO WA 0100/76/Ł/13-2 »

Pismo MF PK4/8012/285/JWA/13/RD-108377/2013 »


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 23 Paź, 2013 - 11:51 (3032 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  KR RIO Konferencja "Przyszłość finansów samorządów - dylematy i wyzwania"

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się w Senacie RP Konferencja poświęcona przyszłości finansów jednostek samorządu terytorialnego zorganizowana zorganizowaną przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Uczestniczył w niej także Przewodniczący KR RIO przedstawiając w szczególności problematykę związaną z nadzorem nad JST a także zagadnienia dotyczące nowych limitów spłaty zadłużenia.

Przejdź na stronę Senatu RP z informacjami o Konferencji ...>>>

Pobierz prezentację KR RIO przygotowaną na Konferencję ...>>>

Pobierz wyciąg z opracowania KR RIO pt. 'Spełnienie przez JST relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych ...' przygotowanego na Konferencję ...>>>
Z uwagi na dużą zmienność parametrów do oceny spełnienia relacji z art. 243 ufp opublikowano wyciąg z opracowania - bez załączników tabelarycznych z imiennie wskazanymi JST.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 24 Cze, 2013 - 14:48 (3492 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Pisma i interpretacje Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 17 maja 2013r. do Przewodniczącego KR RIO

Pismo z dnia 17 maja w sprawie dopuszczalnych prawnie sposobów finansowania prac przygotowawczych do realizacji inwestycji budowy farm wiatrowych - uchwalanie lub zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełny tekst pisma dostępny jest tutaj


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 21 Maj, 2013 - 13:12 (3477 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Pismo do MAC KRRIO-WA-0100/ 96/Ł/2012-2

Pełny tekst pisma dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 02 Sty, 2013 - 11:53 (4348 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Uchwały KR RIO Uchwała Nr 10/2012 KR RIO z 27-09-2012

Uchwała Nr 10/2012
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie objęcia nadzorem uchwał jednostek samorządu terytorialnego wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych działając na podstawie art. 25 a w/z z art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

uchwala, co następuje:


§ 1. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wyraża opinię, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych do badania uchwał podejmowanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika i przepisu art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i obejmuje następujące uchwały:

1) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty (art. 6 k ust.1 pkt 1, art. 6j) oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art.6 k ust. 1 pkt 2 ustawy),

2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( art.6 l ustawy),

3) określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (art. 6 n ustawy).


§ 2. Uchyla uchwałę nr 5/2012 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 29 maja 2012 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
dr Ryszard Paweł Krawczyk 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 31 Paź, 2012 - 15:04 (4022 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Pisma i interpretacje Odpowiedź DFST MF na pytania KR RIO w sprawie wypełniania niektórych wierszy WPF na lata 2012-...

W związku z wprowadzeniem zmian w zalecanym do stosowania wzorze tabeli wieloletniej prognozy finansowej Przewodniczący KR RIO skierował do Dep. Finansów Samorządu Terytorialnego w 28 października 2011 r. zapytanie z prośbą o uszczegółowienie wytycznych, którymi mają się kierować jednostki samorządu terytorialnego przy wypełnianiu nowych wierszy, w szczególności dotyczących wykazywania:
 1. w dochodach bieżących i majątkowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
 2. przejętych przez JST zobowiązań, w tym od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 07 Gru, 2011 - 14:27 (10686 Odsłon)
Czytaj więcej... (1422 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Uchwały KR RIO Uchwała Krajowej Rady RIO nr 2/2011 z 17 marca 2011r.

Tekst uchwały w sprawie ramowego zakresu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 06 Kwi, 2011 - 09:44 (6539 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Uchwały KR RIO Uchwała Krajowej Rady RIO nr 1/2011 z 17 marca 2011r.

Tekst uchwały w sprawie ramowego zakresu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 06 Kwi, 2011 - 09:43 (5766 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Uchwały KR RIO Uchwała nr 10/2010 KRRIO z dnia 16 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 10/2010
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 16 czerwca 2010 r.


Tekst uchwały dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 23 Wrz, 2010 - 14:09 (5785 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

  Publikacje Izb

· Sprawozdania dla Sejmu
· Wyniki kontroli
· Analizy problemowe
 

  Ankiety

Jak oceniasz wprowadzenie obowiązku przekazywania WPF wyłącznie w systemie informatycznym?

To dobry pomysł
To zły pomysł


[ Wyniki | Ankiety ]


Głosów: 603

 

  Strony izb

· RIO w Warszawie
· RIO w Białymstoku
· RIO w Bydgoszczy
· RIO w Gdańsku
· RIO w Katowicach
· RIO w Kielcach
· RIO w Krakowie
· RIO w Lublinie
· RIO w Łodzi
· RIO w Olsztynie
· RIO w Opolu
· RIO w Poznaniu
· RIO w Rzeszowie
· RIO w Szczecinie
· RIO we Wrocławiu
· RIO w Zielonej Górze
 

  Strony BIP izb

· RIO w Warszawie
· RIO w Białymstoku
· RIO w Bydgoszczy
· RIO w Gdańsku
· RIO w Katowicach
· RIO w Kielcach
· RIO w Krakowie
· RIO w Lublinie
· RIO w Łodzi
· RIO w Olsztynie
· RIO w Opolu
· RIO w Poznaniu
· RIO w Rzeszowie
· RIO w Szczecinie
· RIO we Wrocławiu
· RIO w Zielonej Górze
 

  Nowości

Realizacja podstawowych zadań przez gminy i związki komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaokrąglanie do pełnych złotych

Konferencja "Przyszłość finansów samorządów - dylematy i wyzwania"

Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 17 maja 2013r. do Przewodniczącego KR RIO

Pismo do MAC KRRIO-WA-0100/ 96/Ł/2012-2

KR RIO News
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź