Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 4.079.00.48 (z dn. 2018-10-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)

· Poradnik "Symulacje WPF"


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 4.079.00.48 (z dn. 2018-10-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)
Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2017 r. [wersja wzoru z 2017.11.28 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 299 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 74343986
 

RIO :: Zobacz temat - promocja jst ?
Witamy na stronach forum dyskusyjnego
prowadzonego przez Regionalne Izby Obrachunkowe.


Treści publikowane w tym forum przez pracowników Izb są ich indywidualnymi opiniami i nie mogą być traktowane jako stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane.
Niniejsze forum nie jest biurem ogłoszeń - posty reklamowe będą usuwane.
FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  ProfilProfil   
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości
RIO Forum News

promocja jst ?

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum RIO Strona Główna -> Problemy ogólne finansów publicznych
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gość


PostWysłany: Pią Mar 16, 2012 12:25 pm    Temat postu: promocja jst ? Odpowiedz z cytatem

UCHWAŁA Nr 249/K/09
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 listopada 2009roku
dotycząca uchwały Nr 227/XXXIV/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 września
2009 roku zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009
roku w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na rok 2009.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z
późn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co
następuje:
§ 1
Stwierdza nieważność uchwały Nr 227/XXXIV/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
29 września 2009 roku zmieniającej uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 w części zawartej w § 4 pkt
1 uchwały dotyczącej zaplanowania wydatków w kwocie 18.300,00 zł z
przeznaczeniem na nagrody dla maturzystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w roku 2009, z powodu sprzeczności
z prawem, tj. art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.).
§ 2
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zmniejsza planowane
wydatki budżetowe Powiatu Otwockiego na 2009 rok o kwotę 18.300,00 zł w dziale
750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego”, w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”.
Zmniejsza również deficyt o kwotę 18.300,00 zł oraz źródło pokrycia deficytu o kwotę
18.300,00 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Od niniejszej uchwały służy Radzie Powiatu skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 2
Uzasadnienie
W dniu 10 października 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie wpłynęła uchwała Nr 227/XXXIV/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
29 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009
roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009.
Badając w/w uchwalę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
ustaliło, co następuje:
Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Otwocku zaplanowała na 2009 rok w dziale
750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego”, w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
wydatek w kwocie 18.300,00 zł przeznaczony na nagrody dla 15 maturzystów, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w roku
2009.
Na pisemne zapytanie Izby odnośnie przepisów prawnych stanowiących podstawę
zaplanowania niniejszego wydatku, Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku
wyjaśnił, że niniejszy wydatek cyt. „… został zaplanowany z pełną świadomością
promocji powiatu. Dzięki takim zachętom powiat nasz może przyciągnąć uczniów do
swoich placówek, w których poziom nauczania wg średnich ocen z egzaminów
maturalnych plasuje je na drugim miejscu po Warszawie w Województwie
Mazowieckim, co pozwoli uzyskać o wiele większą subwencję oświatową, w związku
z pozyskaniem większej ilości uczniów. (…) Promocja naszych maturzystów i powiatu
została zauważona przez prasę lokalną (w załączeniu dwa artykuły). Informacja dot.
tego zdarzenia została również opublikowana na stronie internetowej powiatu (w
załączeniu), o czym mogła dowiedzieć się cała Polska. …”
Ponadto w piśmie Przewodniczącego Rady w Otwocku wskazano na wyrok NSA z
23 marca 2000r., II SA/Ka 2407/99 Fin. Kom. 2000, nr 2 s.45, który stanowi, iż:
„żaden powszechnie obowiązujący akt rangi ustawowej nie reguluje kwestii promocji
powiatu i nie określa kompetencji organów tej jednostki samorządu terytorialnego przy
wykonaniu tego zadania […]
Z pisma wynika również, że w Powiecie Otwockim podjęte zostały działania
przygotowujące uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w oparciu o art. 90 t ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późn.zm.), tj. w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży ze środków wskazanych w powołanym przepisie, na podstawie której będą
przyznawane i wypłacane przedmiotowe nagrody.
Uczestniczący w posiedzeniu Kolegium Izby przedstawiciel jednostki złożył
wyjaśnienia w rozpatrywanej sprawie, potwierdził, że niniejsze nagrody mają charakter
promocji powiatu.
Mając na względzie ustalony stan faktyczny, Kolegium zauważa, że w
orzecznictwie i doktrynie istnieje nie budzący wątpliwości pogląd, że w zakresie
gospodarki finansowej organom jednostek samorządu terytorialnego wolno to, na co
zezwalają ustawy. Pogląd ten znalazł swój normatywny wyraz w przepisie art. 35 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, który stanowi, że 3
jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami
dotyczącymi poszczególnych wydatków.
Ponadto stosownie do art. 167 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wydatki
budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań
określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na: 1) zadania własne jednostek
samorządu terytorialnego; 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania
zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; 3) zadania przejęte przez
jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 5)
pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną
uchwałą.
Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że warunkiem zgodności z prawem
zamieszczenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego określonych wydatków
dla określonych podmiotów na określone cele jest zgodność tego wydatku z
dyspozycją właściwego przepisu prawa materialnego.
Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) uczniowi przysługuje prawo
do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i
budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendia szkolne, zasiłek szkolny)
albo motywacyjny (m.in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
Ponadto jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o art. 90 t ustawy o
systemie oświaty mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy na wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży, na realizację których jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają
środki własne.
Rada Powiatu w Otwocku nie podjęła uchwały w przedmiocie utworzenia
regionalnego lub lokalnego programu, który stanowiłby podstawę przeznaczenia
ewentualnych nagród z tytułu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Wobec braku powyższej regulacji niemożliwym było zaplanowanie w budżecie
powiatu wydatków z przeznaczeniem na niniejsze nagrody.
Kolegium Izby nie podziela również argumentacji Rady Powiatu, użytej do uznania
przedmiotowych nagród jako promocja Powiatu Otwockiego, tym samym uznaje ten
wydatek jako sprzeczny z cyt. wyżej art. 35 ust. 2 oraz art. 167 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych.
Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie uchwałą Nr 232/K/09 z dnia 28 października br. wszczęło postępowanie
nadzorcze w stosunku do przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w Otwocku.
Kolegium wskazało stwierdzoną nieprawidłowość i sposób jej naprawy oraz wezwało
Radę Powiatu w Otwocku do usunięcia jej w terminie do dnia 20 listopada 2009 roku. 4
W wyznaczonym terminie do organu nadzoru nie wpłynęła uchwała Rady
naprawiająca opisaną wyżej niezgodność z prawem.
W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie postanowiło jak w sentencji uchwały.

Rada zaskarżyła do sądu uchwałę Kolegium.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2012 r. sprawy ze skargi Rady P. w O. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia [...] listopada 2009 r. nr uchwały [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu.
1. uchyla zaskarżoną uchwałę;
2. zasądza od Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. na rzecz Rady P. w O. kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Pią Mar 16, 2012 8:03 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

...ale już wcześniej przez ww. sprawą
NSA w innej sprawie przeciw RIO-W.wa zdefiniował co to jest "Promocja powiatu". icon_wink.gif
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Pią Mar 16, 2012 8:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Link do wyroku
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D2F49EA5EE

wg. wykładni NSA:
Cytat:
Promocja powiatu to takie działania jego władz w stosunku do społeczności lokalnej, które polegają na przekazywaniu odbiorcom informacji o powiecie, poszerzających ich wiedzę o powiecie i budujących jego pozytywny wizerunek.


...czyli można wydać cały budżet (przed wyborami)
- na wykształcenie i umocnienie pozytywnego wizerunku POWATU /tj. ustępującej RADY i Zarządu/ icon_lol.gif icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Pią Mar 16, 2012 8:49 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Reasumując:
Gdyby /zresztą miły/ Pan Prezes Wojciech B. pofatygował się 26.10.2011 na rozprawę kasacyjną do NSA
- to być może nie doszłoby do podjęcia przez RIO-W.wa tożsamego /co skasowane/ orzeczenia w dniu 25.11.2011 r.

WSA - Wa 5.3.2012 r. - orzekł tak jak mu wcześniej zagrał NSA 26.10.2011.

...nic dotać - nic ująć - szkoda dla Skarbu /i budżetu/ Państwa - w postaci zapłaty kosztów postępowania przed WSA z 8.3.2012 r.

...nie no chyba,
że RIO się chce "z KONIEM /nsa/ kopać" - dalej icon_lol.gif

A może RIO /Rz.Polska/ zaskrży Rz.Polskę /tj. NSA/ do trybunału w Strasburgu
... szukając reszetk logiki i być może konsekwencji - wszystki zdaje się na to wskazywać icon_idea.gif
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 9:16 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Opole zobowiązało się m.in. do przesłania do Legmoin 250 par sandałów. Buty są już w Afryce.


http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120405/POWIAT01/120409698
Powrót do góry
Gość


PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 4:51 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

...Rzeczywiście, należy tylko mieć nadzieję...

że zgodnie z wyrokiem NSA... zakupione sandały, oraz poznanie OPOLA i uroków Jego oświaty samorządowej....
"...przyczyni się do powstania <pozytywnego wizerunku Miasta> wśród społeczności Miasta Legmoin... icon_wink.gif
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum RIO Strona Główna -> Problemy ogólne finansów publicznych Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB 2.0.1 © 2001, 2002 phpBB Group


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź